Josefien: tegen de stroom in positief blijven en dingen aanpakken, ook als het tegenzit

Josefien (61) is een gedreven Groningse die zich nog nooit heeft laten tegenhouden door lage verwachtingen van anderen. Ze heeft vaak te horen gekregen: ‘dat kun je toch niet’ of ‘zal je dat wel doen?’ Ze is slim en hoogopgeleid maar omdat ze door CP in een rolstoel zit, wat minder makkelijk spreekt, zit en bij veel dagelijkse dingen hulp nodig heeft, schatten anderen vaak haar mogelijkheden laag in. Ze heeft veel gereisd, 15 jaar gewerkt in re-integratie en geeft nu meditatielessen.

Josefien is een doorzetter die kijkt naar hoe dingen wél kunnen. Zo heeft ze een rechtenstudie succesvol afgerond, is op zichzelf gaan wonen, heeft verre reizen gemaakt en 15 jaar lang mensen met een beperking ondersteund in hun zoektocht naar werk. En dat terwijl de verwachtingen van anderen over haar mogelijkheden laag waren.

Josefien heeft op moment geen betaald werk. Maar ze pakt elke uitdaging aan. Omdat ze, zoals ze zelf aangeeft, te weinig te doen heeft. Josefien zou graag 20 uur in de week werken, liefst in een baan met verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling.

Werk krijgen en houden is met het ouder worden lastiger geworden
Drie jaar geleden is het Josefien gelukt om aangenomen te worden bij MEE. Voorwaarde voor haar aanstelling bij MEE was wel dat ze via het UWV-werkplekondersteuning zou krijgen. Josefien klopte aan bij het UWV, maar kreeg de ondersteuning niet, ondanks eerdere toezeggingen van het UWV dat als ze op eigen kracht een passende baan kon vinden, ze werkplek ondersteuning kreeg.

Josefien: ‘Ik kreeg onomwonden te horen: ‘’Met uw beperking kun je sowieso niet werken. Vroeger kon je wel werken met mijn beperking, ik heb ook gewerkt. Mijn beperking is niet veranderd, de regeltjes wel”. Daarnaast speelt een kosten-baten analyse bij werkplekondersteuning ook een rol.
Josefien ziet zichzelf niet als arbeidsongeschikt. Ze vindt dat ze met praktische ondersteuning op de werkplek net zo goed als ieder ander die hoogopgeleid is met haar hoofd kan werken. Ze zoekt nogsteeds naar werk. Niet dat ze nu niks doet…

Mediteren, energie geven en krijgen, reizen
Josefien mediteert dagelijks, het geeft haar rust en stabiliteit: ‘Kan ik loskomen van mijn beperking’. Ze heeft een meditatieopleiding gevolgd en geeft online les. Ze kan mensen op afstand, dus zonder fysieke aanraking, energetisch behandelen. Verder zit ze in een cliëntenraad van een zorginstelling.

Reizen: je horizon verbreden en je grenzen verleggen
Reizen is iets waar Josefien veel plezier aan beleeft, al zit dat er nu niet in. Josefien: ‘Reizen geeft je nieuwe impulsen en ervaringen. Je kunt je grenzen verleggen’. Zo heeft Josefien o.a. op een kameel gereden in Israël en hebben hotelmedewerkers de deurpost uitgebroken toen bleek dat ze met haar rolstoel haar zogenoemde rolstoeltoegankelijke hotelkamer niet in kon. Ze koestert haar reiservaringen en de obstakels die ze daarbij heeft overwonnen. Als het weer zou kunnen zou ze weer gaan reizen, al durft ze wel minder dan vroeger nu ze ouder wordt.

Ouder worden met een beperking
Nu ze ouder is kan Josefien beter relativeren, en is ze voorzichtiger. Obstakels die je als rolstoeler vaak tegenkomt, ziet ze wel nogsteeds als een uitdaging. Josefien heeft nog niet veel last van ouderdomsklachten. Haar beperkingen zijn niet toegenomen, wel haar vergroeiingen. En dat is best lastig. Ze heeft nu andere meer intensieve en complexere hulpmiddelenondersteuning nodig dan vroeger. Orthopedische schoenen moeten frequenter aangepast worden en de zitorthese is nu veel lastiger precies op maat en passend bij Josefien’s vergroeiingen en mogelijkheden te maken.

Meer aandacht voor ouder worden met levenslange beperkingen is belangrijk. Goede zorg geven en leeftijdsdiscriminatie aanpakken is noodzakelijk.

Ook al heeft Josefien nog niet veel last van ouderdomsklachten, ze vindt het wel belangrijk dat het thema ouder worden met een beperking meer aandacht krijgt. Het moet op de agenda. Leeftijdsdiscriminatie zou aandacht moeten krijgen maar ook zaken als toegankelijke en goede zorg bij co-morbiditeit. Immers als je een langdurige beperking hebt kun je ook kanker krijgen en dan wil je net zo goed geholpen worden als mensen zonder beperking. Dat spreekt niet vanzelf, mede omdat het ziekteverloop bij kanker deels anders kan zijn als je een chronische aandoening hebt.

Laat je niet ontmoedigen maar blijf positief
Het is jammer dat er obstakels zijn en dat barrières toenemen met het ouder worden. Maar het slechten ervan, weet Josefien uit ervaring, kan veel voldoening geven. Je niet laten ontmoedigen én positief blijven is belangrijk.

Voor dit portret is Josefien geïnterviewd door Karen Mogendorff.