Beperkingen

Spina bifida

Cerebrale parese

Dwarslaesie

  • De Dwarslaesie Organisatie Nederland is de belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie. Ze geeft informatie en biedt lotgenotencontact. DON gaat meer informatie beschikbaar stellen over ouder worden met een dwarslaesie.
  • Online cursus: 'Weer op weg'. Bevat veel onderwerpen over leven met een dwarslaesie. www.weeropweg.info
  • De website van de het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) heeft een adressenlijst van alle revalidatiecentra met een gespecialiseerde dwarslaesieafdeling: www.nvdg.org
  • De Engelse zusterorganisatie SIA heeft veel informatie over ouder worden met een dwarslaesie. Deze Engelstalige informatie is te downloaden. www.spinal.co.uk/living-with-sci/ageing-with-scic¬†

Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Multiple Sclerose

De MS Vereniging Nederland biedt activiteiten en diensten aan mensen met multiple sclerose en hun naasten. Verder organiseert de vereniging lotgenotencontact en behartigt ze de belangen van deze groep. www.msvereniging.nl

Algemeen

Engelstalige factsheets : Goed ouder worden met een lichamelijke beperking: te downloaden via http://agerrtc.washington.edu/info/factsheets.

De volgende factsheets zijn beschikbaar: