Medicatie

Als je medicatie gebruikt, neem deze dan in zoals voorgeschreven is. Meestal is dat op vaste tijden verdeeld over de dag. Je vindt dit op het etiket en in de bijgevoegde informatie van de apotheek. Bouw op of af in overleg met de arts die het voorgeschreven heeft. Voor informatie over bijwerkingen kun je de bijsluiter raadplegen, kijken op www.apotheek.nl of contact opnemen met je apotheek.

Bijwerkingen

Veel van de medicijnen die gebruikt worden bij de in dit boekje beschreven aandoeningen hebben zowel sufheid als moeheid als bijwerking. Afhankelijk van het type medicatie wordt deze bijwerking na verloop van tijd minder. Medicijnen kunnen verder ongunstig op elkaar inwerken of problemen versterken. Bijvoorbeeld obstipatie. Heb je vragen hierover? Overleg dan met je arts. Breng ook bij een bezoek aan een arts je medicijnengebruik ter sprake en laat dit checken. Hiermee voorkom je dat je medicijnen blijft slikken, die niet meer nodig zijn of zelfs bijwerkingen geven.