Belang van een netwerk

Sociale en emotionele steun van partner, kinderen, familie, vrienden of lotgenoten is noodzakelijk om je gezien, erkend en geliefd te voelen. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit van deze relaties. Dit betekent dat je voortdurend actief moet blijven om je netwerk van relaties goed te onderhouden en zelfs te versterken. Het gebruiken van sociale media en internet biedt mogelijkheden wanneer je minder mobiel bent. Je hebt de steun van je omgeving hard nodig wanneer je ouder wordt en je van alles overkomt waardoor je tijdelijk uit het lood geslagen bent. Geef prioriteit aan het actief blijven 'werken' aan je netwerk. Dit kunnen anderen niet van je overnemen. Je kunt er uiteraard wel hulp bij vragen.

 

Hulp vragen

De mogelijkheden van een netwerk worden niet altijd goed benut. Vaak is er sprake van 'vraagverlegenheid'. Jij zelf durft geen hulp te vragen en de ander is terughoudend om hulp aan te bieden en wil zich niet opdringen.
Professionals die in wijken actief zijn, zoals maatschappelijk werkers, kunnen je helpen meer inzicht te krijgen in je bestaande netwerk en welke mogelijkheden tot steun dit zou kunnen bieden. Ook kunnen ze helpen bij het versterken en uitbreiden van dit netwerk. Hiervoor kun je ook een beroep doen op een vrijwilliger van een 'Maatjesproject'. In veel gemeenten bestaat een dergelijk initiatief. Verder kan een consulent van MEE (organisatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking) je helpen bij het versterken van je netwerk.

 

Meer informatie

  • De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.
  • 50plusnet.nl: website van Omroep MAX, bedoeld voor 50-plussers, die hun netwerk willen uitbreiden.
    www.50plusnet.nl