Omgaan met eenzaamheid

Eenzaamheid kan een serieus probleem voor je worden, wanneer je ouder wordt. Door de eerder genoemde oorzaken, heb je meer kans om in een isolement te raken dan mensen zonder een lichamelijke beperking.

Het proces van vereenzamen kan heel geleidelijk plaatsvinden. Je actieradius is kleiner geworden, je energie vermindert, je gaat er minder op uit en voordat je het weet ben je een aantal sociale contacten kwijtgeraakt. Wees alert op dit proces bij jezelf zodat je tijdig naar oplossingen kunt gaat zoeken, alleen of samen met anderen.

 

Hulpmiddelen en aanpassingen

Met hulpmiddelen, aanpassing van je woning, vervoersmogelijkheden en voldoende ondersteuning bij je huishouden spaar je energie uit, die je in plezierige activiteiten en het onderhouden van contacten kunt steken. Met de huidige wet- en regelgeving is het niet altijd gemakkelijk om de gewenste hulpmiddelen en ondersteuning te krijgen, die je helpen om actief te blijven. Bovendien veranderen de regels nogal eens. Een ergotherapeut of maatschappelijk werker kan je hierbij helpen.

 

Afscheid en verlies

Je kunt je eenzaam voelen door het besef er niet meer bij te horen en niet meer van maatschappelijke betekenis te zijn. Dat kan het geval zijn wanneer je genoodzaakt bent om je werk op te geven. Of wanneer er deuren voor je gesloten blijven, als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Ook de reacties van anderen mensen op jouw beperking, het onbegrip en het vaak onbewuste buitensluiten, kunnen je eenzaam maken.

 

Iedereen die ouder wordt krijgt te maken met afscheid en verlies. Verlies van contacten met collega's, verlies van ouders die levenslang zorg en aandacht aan je gegeven hebben, verlies van je partner. Wanneer je ouder wordt met een beperking kan dit harder aankomen omdat je minder kunt compenseren.