Omgaan met vermoeidheid

Uit het onderzoek van de CP Nederland (voorheen BOSK) blijkt dat zes tot zeven van de tien veertigplussers met een lichamelijke beperking last hebben van chronische vermoeidheid. Samen met mobiliteitsproblemen, futloosheid en pijn zijn dit meestal de eerste gezondheidsklachten, die je confronteren met ouder worden. De vermoeidheid kan 's ochtends al beginnen en in de loop van de dag steeds erger worden. Totdat je er 's avonds volledig doorheen zit.

 

Vermoeidheid kan rechtstreeks voortvloeien uit je aandoening. Afhankelijk van je aandoening kan dit mentaal of fysiek zijn of allebei. Vermoeidheid kan ook een gevolg zijn van factoren die indirect met je aandoening te maken hebben. Onder andere medicijnengebruik, slechte voeding, slaapproblemen, stress, stemmingsklachten en jezelf overschatten, waardoor je meer doet dan je aankan op een dag.

Meer informatie

  • De 'Zorgwijzer Vermoeidheid' van de Hersenstichting. Een praktische gids voor mensen met vermoeidheid door niet-aangeboren hersenletsel, maar ook voor andere aandoeningen bruikbaar. Te downloaden via de website www.hersenstichting.nl
  • Er zijn verschillende Apps ontwikkeld, die inzicht geven in je belasting gedurende de dag en die je helpen je (dagelijkse) activiteiten te plannen binnen je energiegrenzen. Een voorbeeld:
    Activiteitenweger App
    Ontwikkeld door ergotherapeuten van het Meander Medisch Centrum: www.activiteitenweger.nl