Veerkracht ontwikkelen

Uit onderzoek naar mensen met een lichamelijke beperking die ouder worden, blijkt dat veerkracht een belangrijke factor is die je kan beschermen tegen depressieve klachten. We hebben niet altijd invloed op wat ons overkomt, maar wel invloed op onze reactie daarop. Veerkracht is het vermogen om te gaan met moeilijkheden, (onverwachte) tegenslagen en veranderingen, maar ook de kunst om je te verbinden met wat waardevol voor jou is in je leven en met datgene wat je leven kleur geeft. Veerkrachtige mensen accepteren gebeurtenissen of veranderingen waar ze geen vat op hebben. Ze kunnen handelen en in beweging komen om een oplossing te vinden. Veerkracht is iets dat je doet. Het gaat om accepteren, betekenis geven, je sterke kanten opzoeken en stappen zetten.

 

Veerkacht kun je ontwikkelen

Iedereen blijft wel eens hangen in passiviteit, boosheid of slachtofferschap. Dit zijn begrijpelijke reacties. Ze helpen je echter niet. Veerkracht is gelukkig niet iets wat je wel of niet hebt. Je kunt het (verder) ontwikkelen en versterken. Bijvoorbeeld door:

 

  • Bij gebeurtenissen of veranderingen een optimistisch perspectief te kiezen, in plaats van te blijven hangen in passiviteit, boosheid of klagen.
  • Gebruik te maken van je talenten en sterke kanten, in plaats van je vooral te richten op wat je niet kunt of op wat niet lukt.
  • Aandacht te hebben voor alles waar je blij en tevreden van wordt, zoals kleine successen en overwinningen.
  • Professionele hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker.

Veerkracht neemt toe naarmate je vaker tegenslagen tegenkomt en leert om hiermee om te gaan. Vaak helpt het om terug te kijken naar hoe je in het verleden op situaties gereageerd hebt om hiervan te leren. Door te leven met tegenslagen, ontwikkel je het vertrouwen dat je er mee om kunt gaan.

 

Meer informatie

  • Online cursus: Voluit Leven Online. Deze cursus helpt je om psychische pijn te accepteren en om te gaan met alles wat op je pad komt. www.voluitleven.nl/site/voluitleven
  • Acceptance Commitment Therapie (ACT) Dit is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, die ondersteunend kan zijn voor mensen met een chronische lichamelijke beperking. Binnen deze therapie leer je om je meer te richten op die zaken waarop je rechtstreeks invloed kunt uitoefenen. De filosofie van ACT is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken ten koste gaat van een waardevol leven. Meer informatie over ACT: www.actinactie.nl
  • Overzicht ACT therapeuten: www.vind-een-therapeut.nl/zoeken