Omgaan met pijn

Meer pijn krijgen, wanneer je ouder wordt, heeft een grote impact op je. Pijn kan leiden tot een achteruitgang van je functioneren, inactiviteit, slechte nachtrust, somberheid en minder sociale contacten. Pijn is veelvoorkomend en vaak chronisch. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen pijn die je nog kunt behandelen (bijvoorbeeld een peesontsteking) en pijn die aspecifiek is geworden. Dit betekent dat de oorzaak van de pijn niet precies is aan te geven. Deze analyse kost tijd en wordt uitgevoerd door een arts, eventueel met hulp van een fysiotherapeut.

 

Zorgen en vragen
Vaak wordt bij pijn die al lang duurt, geen specifieke oorzaak meer gevonden. Ondanks meerdere behandelingen blijven de pijnklachten bestaan. Bij deze chronisch aspecifieke pijn gaan andere factoren een rol spelen die de pijn negatief beïnvloeden. Zo ga je vaak minder bewegen of verkrampen. Dit leidt dan soms tot meer of andere pijnklachten en afname van fitheid. Ook kan pijn zorgen geven en vragen oproepen als: 'Wordt het nog erger? Hoe houd ik het vol?' Bezig zijn met deze vragen kan spanning en angst geven, wat de nachtrust kan verstoren en de pijn versterken. Nog vervelender wordt het als je onvoldoende begrip ontmoet in je omgeving. Als weinig mensen begrijpen of serieus nemen hoe pijn je hele leven beïnvloedt. Dan is het niet alleen een medisch, maar ook een persoonlijk en sociaal probleem.

 

Mogelijkheden bij chronische pijn
Het kan zijn dat je chronische pijn niet meer medisch behandelbaar is. Dan kun je leren omgaan met je pijn en leren om meer aandacht vrij te maken voor activiteiten die je leuk vindt en die je energie geven. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Je kunt zelf aan de slag met ontspanning, bijvoorbeeld door yoga of mindfulness, door bewegen of het volgen van een online cursus 'Omgaan met pijn'
 • Chronische pijnrevalidatie

Bij pijnrevalidatie leer je vier dingen:

 1. Je activiteiten slimmer te plannen en je dagelijkse activiteiten, ondanks de pijn, goed en effectief uit te voeren.
 2. Je denken en voelen over pijn te veranderen.
 3. Te accepteren wat je wel en niet meer kan.
 4. Je algemene lichamelijk functioneren te verbeteren door je spieren te versterken, je bewegingsmogelijkheden te verbeteren, je uithoudingsvermogen te vergroten en door te ontspannen.

Chronische pijnrevalidatieprogramma's zijn mogelijk bij de meeste revalidatiecentra. Een multidisciplinair team met een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, bewegingsagoog en maatschappelijk werker is hierbij betrokken. Je kunt er terecht op verwijzing van je huisarts, revalidatiearts of andere specialist.

 

Meer informatie

 • Online cursus 'Omgaan met chronische pijn'
  Chronische pijn heeft impact op je functioneren en je persoonlijk welzijn. Hulpverleners kunnen ondersteuning bieden, maar je kunt zelf ook iets doen. Daarom is de cursus 'Omgaan met pijn' ontwikkeld met als doel om informatie te verstrekken over het ontstaan en het bestrijden van chronische pijn. Na de cursus weet je hoe je zelf kunt werken aan je herstel.

 • De Stichting Pijn-Hoop organiseert lotgenotencontact. Daarnaast organiseert deze stichting enkele keren per jaar cursussen om beter om te leren gaan met pijn en geeft een brochure uit met tips.
  www.pijn-hoop.nl