Partners

De Leermodule ‘Goed ouder worden met een langdurige beperking’ is ontwikkeld samen met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Met praktijkgericht onderzoek draagt Kenniscentrum Zorginnovatie bij aan betere zorg en ondersteuning. Dit doen zij in nauwe samenwerking met professionals, cliënten, kennisinstituten en de opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Zo bevorderen ze samen gezondheid, vitaliteit en participatiemogelijkheden van onze medemensen. Zij verbinden op die manier onderwijs, onderzoek en praktijk. Kenniscentrum Zorginnovatie is één van de zes kenniscentra van Hogeschool Rotterdam. Raadpleeg voor meer informatie: www.hr.nl/zorginnovatie | Twitter: @KCZorginnovatie

 

Deze organisaties zaten in de stuurgroep van het project Ouder worden met een langdurige beperking:

www.cpnederland.nl
www.sbhnederland.nl
www.spierziekten.nl
www.hersenletsel.nl