Fondsen

 

 

   

ZonMw

De leermodule en de bewustwordingscampagne zijn het resultaat van project ‘Voor een goed leven: Empowerment van 40-plussers met langdurige of levenslange beperkingen’ en is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. Deze campagne is ontwikkeld door CP Nederland, SBH Nederland en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. De campagne en de leermodule zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen. Een gevarieerde groep van ervaringsdeskundigen en een stuurgroep met vertegenwoordigers van verschillende patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meegedacht over de leermodule en campagne. De meewerkende patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn: patiëntenorganisaties Hersenletsel.nl en Spierziekten Nederland naast CP Nederland en SBH Nederland.

Ga naar de website

 

STEPtember

De sponsoractie STEPtember is een initiatief van CP Nederland. Deelnemers aan STEPtember zetten in de maand september elke dag 10.000 stappen en laten zich voor die inzet sponsoren. Zo draagt STEPtember bij aan een verbeterde maatschappelijke positie en meer ondersteuning van volwassenen en kinderen met CP. Daarnaast wordt met STEPtember geïnvesteerd in onderzoek naar cerebrale parese, en het ontwikkelen van producten voor mensen met CP.

Ga naar de website

 

 

Het boek 'Dit is wie ik ben' en de website 'Ouder worden met een lichamelijke beperking' zijn het resultaat van het project 'Ouder worden met een beperking' dat destijds door de vereniging BOSK in 2015 is uitgevoerd. Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door

 

Fonds NutsOhra

Fonds NutsOhra vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Ga naar de website

 

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

Ga naar de website

 

Fonds Sluyterman van Loo

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Ga naar de website

 

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.

Ga naar de website