Zorg en ondersteuning vanuit WMO, Zvw en Wlz


Bij een WMO aanvraag voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, dagbesteding of aanpassingen in huis, volgt meestal een gesprek thuis met een WMO-consulent van de gemeente waar je woont. Tijdens dit gesprek wordt onder meer de eigen zelfredzaamheid beoordeeld. Wat kun je zelf en wat kun je binnen je eigen netwerk oplossen? 

Op basis van de informatie die de gemeente krijgt, neemt ze een besluit. Mantelzorgers hebben daarom een belangrijke rol bij dit gesprek. Voorkomen moet worden dat zij overbelast worden. Het beste is dan ook om dit gesprek samen voor te bereiden. Houd er rekening mee dat een WMO-consulent onvoldoende kennis kan hebben over de gevolgen van jouw aandoening op de verschillende levensgebieden. Heb je bijvoorbeeld veel last van vermoeidheid? Benadruk dit in het gesprek. Zorg eventueel voor medische informatie van je arts of een andere hulpverlener. Ook kun je hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 

Iedere gemeente heeft tegenwoordig een website met publieksinformatie. Hier vind je informatie over het WMO beleid van de gemeente en de beleidsregels die gehanteerd worden. Kijk voorafgaand aan het gesprek met de WMO-consulent op de gemeentelijke website.

 

Gratis cliëntondersteuning

Vanaf januari 2014 zijn gemeenten verplicht om gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden voor mensen met een beperking. Het goed onder woorden kunnen brengen wat belangrijk voor je is, wat je zelf kunt en wilt en waar je hulp bij nodig hebt, is niet gemakkelijk. Een cliëntondersteuner is iemand die meedenkt, informatie geeft en ondersteunt. Deze persoon gaat hierbij uit van jouw belangen.

 

Zvw en Wlz

Naast zorg en ondersteuning vanuit de WMO, kun je in aanmerking komen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging en verpleging door een wijkverpleegkundige en voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz vergoedt onder andere ADL-assistentie en gespecialiseerde (dag)behandeling. Voor een voorziening uit de Wlz, heb je een indicatie nodig van het CIZ.
Om erachter te komen voor welke regeling je in aanmerking komt, kun je op de website van het CIZ de 'Webcheck Wlz' doen. www.ciz.nl

 

Persoonsgebonden Budget

Zowel de WMO, de Zvw als de Wlz bieden de mogelijkheid om zélf zorg in te kopen via een persoonsgebonden budget. Een handig schema met welke wet je welke zorg kunt inkopen vind je op www.pgb.nl/welke-hulp-met-een-pgb

 

Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen via een persoonsgebonden budget. Meer informatie vind je op: www.pgb.nl

 

MEE

MEE is een organisatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking. MEE biedt onder andere gratis cliëntondersteuning bij een aanvraag voor de Wlz.
Zie www.mee.nl voor informatie en adressen van de 22 regionale MEE's.

 

Adviespunt Zorgbelang

Geeft in alle regio's in Nederland informatie, advies en ondersteuning voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Het Adviespunt heeft evenals MEE cliëntondersteuners voor aanvragen in het kader van de Wlz. Met vragen of klachten kun je op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 terecht op nummer 0900-2438881 of via www.adviespuntzorgbelang.nl