Onderzoek

De tips en achtergrondinformatie voor het boek 'Dit is wie ik ben. Ouder worden met een lichamelijke beperking' zijn gebaseerd op een aantal bronnen.

 
We hebben geput uit het onderzoek. Hiervoor zijn 163 mensen met een lichamelijke beperking geënquêteerd. Verder hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen en tips die binnen drie door de BOSK georganiseerde focusgroepen zijn verzameld. Deze drie focusgroepen bestonden uit leden van CP Nederland, SBH Nederland en de Dwarslaesie Organisatie Nederland: mensen met met cerebrale parese, spina bifida en dwarslaesie.

 

Lees het onderzoeksverslag "Ouder worden met een beperking"