Groepsbehandeling Omgaan met langetermijngevolgen van cerebrale parese

Leven met cerebrale parese (CP) vraagt veel van je, zeker naarmate je ouder wordt. Veel mensen met CP hebben klachten van pijn en vermoeidheid en merken dat ze achteruit gaan: het lopen gaat moeilijker, werken wordt te zwaar. Soms komen hier stemmingsklachten, een negatief beeld over jezelf, onzekerheid of eenzaamheid bij. Rijndam Revalidatie heeft een groepsbehandeling ontwikkeld voor deze langetermijnklachten. Op 7 september start een nieuw traject.

 

De groepsbehandeling is bedoeld voor volwassenen met cerebrale parese ouder dan 25 jaar en richt zich op het leren omgaan met CP en (toenemende) klachten. Ook leer je omgaan met de gevolgen van je klachten in het dagelijks leven. 

Tien bijeenkomsten

Deze groepsbehandeling bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten. De thema's die aan bod komen zijn: energiemanagement, lichaamsbeweging en leefstijl, spanning en ontspanning, lichaamsbeleving en zelfbeeld, communicatie met de omgeving en toekomstperspectief. Aan het eind van dit traject heb je een concreet actieplan voor jezelf opgesteld.

Aanmelden

Aanmelden kan via een verwijsbrief van de revalidatiearts, specialist of huisarts. De bijeenkomsten vinden plaats in Rotterdam. Meer info: www.rijndam.nl  (nieuw venster) of tel. 010 2412428.

Meer weten?

Voor meer informatie en de inhoud van het programma: lees deze folder